Neder-Egypte

Het vijfde deel van het Rijk der Farao’s verschijnt naar verwachting eind 2018.

Inhoudelijk zal dit deel Neder-Egypte bestaan uit:

Oostelijk Deltagebied:
– Boebastis
– Avaris
– Piramesse
– Tanis
Centraal Deltagebied:
– Letopolis
– Mendes
– Boesiris
– Behbeit el-Hagar
Westelijk Deltagebied:
– Tell el-Balamoen
– Boeto
– Xois
– Saïs
– Alexandrië
Sinaï
Oasen
Wadi’s