Neder-Nubië

Het tweede deel van het Rijk der Farao’s is uitgesteld tot eerst de voorraad van deel één afdoende minimaal is. Hiermee schuiven alle delen op.

Inhoudelijk zal dit deel Neder-Nubië bestaan uit:

Neder-Nubië in moderne tijden
De Nubische Reddingsoperatie
Geschiedenis van Neder-Nubië
De Zwarte Farao’s
Geschiedenis in en rond Nubië
Aboe Simbel
Kasr Ibrim
Aniba
El-Derr
Amada
Maharaka
Dakka
Wadi el-Seboea
Kalabsja
Beit El-Wali
Gerf Hoessein
Kertassi
Philae
Nubische monumenten buiten Egypte