Opper-Egypte

Het derde deel van het Rijk der Farao’s is uitgesteld.

Inhoudelijk zal dit deel Opper-Egypte bestaan uit:

Elefantine
Koebbet el-Hawa
Steengroeven uit de oudheid
Kom Ombo
Edfoe
Esna
Loeksor Oostoever:
– Karnak
– Loeksortempel
Loeksor Westoever:
– Kolossen van Memnon
– Medinet Haboe
– Dal der Koninginnen
– Deir el-Medina
– Ramesseum
– Deir el-Bahri
– Privégraven
– Koernatempel
– Dal der Koningen